TeenTheatreFest

Teen Theatre Fest

Teen Theatre Fest je medzinárodný divadelný bienále festival určený primárne pre mladé publikum. Vznikol ako prirodzená požiadavka mapovať a reflektovať divadelnú prax, ktorá sa programovo zameriava na žánrové fúzie a presahy a zapĺňa medzery v tvorbe pre mládež.

Vďaka tejto dramaturgickej vyprofilovanosti sa stáva jedinečným festivalom svojho druhu na Slovensku. Prináša progresívne a inkluzívne divadelné formy – od modernej činohry, cez performance až po pohybové divadlo. Festival organizuje Divadlo Jána Palárika v Trnave, ktoré sa neprestáva hlásiť ku svojim koreňom. Bývalé Divadlo pre deti a mládež započalo v Trnave nielen tradíciu unikátnych predstavení pre detské a mládežnícke obecenstvo, ale aj medzinárodný festival Divadlo deťom. V súčasnosti festival organizuje DJP v spolupráci s miestnymi, regionálnymi, kultúrnymi a vzdelávacími organizáciami: Kultúrne centrum Malý Berlín, Nádvorie – priestor súčasnej kultúry, Štúdio tanca a pohybu Alegria, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Knižnica Juraja Fándlyho, Kreatívne centrum Trnava, Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko, Región Trnava, mesto Trnava, Trnavským samosprávnym krajom a Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave.

Na prvom ročníku TTF sa môžete tešiť na:

  • 8 inscenácií špičkových divadiel zo Slovenska, Poľska, Maďarska, Česka, Ukrajiny i Nemecka
  • Koncerty, besedy, seminár mladej kritiky, predstavenia pre rodiny s deťmi, workshopy či výstavy.

Hlavná motto POINT OF VIEW sa zameria na témy, ktoré v aktuálnej spoločenskej klíme mimoriadne rezonujú. Aké formy kolektívneho bytia ponúkajú queer ľudia? Ako hľadať spoločne radosť a energiu pre utopickú imagináciu? Sme ochotní prekročiť medzigeneračné konflikty? A koľko empatie unesieme voči obetiam prebiehajúcich vojnových konfliktov? Slogan „my point of view“ nie je prehĺbenie polarizácie, ale akceptovanie aj opačného názoru a základnou podmienkou tvorivej slobody. Podeľte sa s nami o ten váš!

Top
close

Kontakt TTF

ivica.franekova@djp.sk
Ivica Franeková - výkonná riaditeľka
adriana.lizonova@djp.sk
Adriána Lizoňová – produkcia