Kontakty

FESTIVALOVÝ TÍM

Adriána Lizoňová

Produkcia, Projektová manažérka

adriana.lizonova@djp.sk

+421 93 261 972

Ivica Franeková

Výkonná riaditeľka

ivica.franekova@djp.sk

+421 911 164 102

Juraj Bombala

Technický riaditeľ

juraj.bombala@djp.sk

KONTAKTY PRE MÉDIA

Barbora Martišková

barbora.martiskova@djp.sk

Alena Predáčová

alena.predacova@djp.sk

Top
close

Kontakt TTF

ivica.franekova@djp.sk
Ivica Franeková - výkonná riaditeľka
adriana.lizonova@djp.sk
Adriána Lizoňová – produkcia