Dramaturgická rada

Dária Fojíková Fehérová

Dária Fojtíková Fehérová

(SK)

Jakub Molnár

(SK)

Dagmar Bednáriková

Dagmar Bednáriková

(CZ)

Dorota Kowalkowska

Dorota Kowalkowska

(PL)

György Vidovszky

György Vidovszky

(HU)

Dária Fojtíková Fehérová

Absolvovala štúdium divadelnej vedy na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, doplňujúce pedagogické štúdium so zameraním na detskú dramatickú tvorivosť a postgraduálne štúdium na Katedre estetiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Venuje sa divadelnej kritike, aktívne sa zúčastňuje domácich aj zahraničných odborných podujatí, konferencií a festivalov. Zameriava sa na súčasnú slovenskú dramatiku, tendencie a nové smery v inscenovaní, ako historička skúma najmä osobnosti slovenskej divadelnej réžie. Pracuje v Divadelnom ústave, od roku 2022 ako vedúca Centra výskumu a vzdelávania v divadle, od roku 2009 spolupracuje na príprave festivalu Nová dráma/New Drama. Pravidelne publikuje pre časopis kød – konkrétne o divadle, MLOKi, príležitostne pre Slovenské divadlo, v poslednom období rozvíja recenzentskú spoluprácu s Rádiom Devín, je autorkou viacerých štúdií pre slovenské aj zahraničné zborníky.

Jakub Molnár

Absolvoval štúdium divadelnej vedy na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a štúdium divadelnej dramaturgie na JAMU v Brne. Už počas školy začal prispievať do viacerých slovenských i českých divadelných a kultúrnych periodík a médií (kød, Monitoring divadiel, Kapitál, Svět a divadlo, Taneční zóna, MLOKi a i.). Spoluzakladal študentský časopis Ateliér 205 na JAMU, v rokoch 2017 – 2022 bol redaktorom internetového portálu MLOKi a v rokoch 2021 – 2022 šéfredaktorom časopisu Javisko. Ako dramaturg s niekoľkými slovenskými i českými divadlami (BDnR v Banskej Bystrici, Actores v Rožňave, Viola v Prešove, Studio G v Ostrave, ZSVOŠU - DílnaMěstského divadla Zlín). Medzi úspechy patrí inscenácia PLANU (réžia M. David, Studio G), ktorá získala Cenu Jantar za inscenáciu roku 2021 v kategórii malá scéna a nomináciu na Cenu Marka Ravenhilla 2022.

Dagmar Bednáriková

Absolvovala štúdium produkcie na Divadelnej fakulte AMU v Prahe a doktorské štúdium na JAMU v Brne. Spoluzaložila Klub priaznivcov Horáckeho divadla, organizovala viacero prestížnych podujatí, prehliadok či súťaží. V rokoch 2000 – 2007 viedla nezávislú scénu De Facto Mimo v Jihlave, v roku 2004 založila platformu KlubKO so zameraním na medzinárodné mládežnícke projekty. V rokoch 2012 – 2020 bola riaditeľkou festivalu Fun Fatale, v rokoch 2017 – 2021 prezidentkou českého strediska Assitej. Od roku 2019 je členkou Akadémie divadelných tvorcov na Slovensku a od 2021 členkou výboru Klubu nezávislých divadiel na Slovensku. Venuje sa produkcii, fundraisingu, výskumným a vzdelávacím projektom v oblasti nového cirkusu a súčasného divadla.

Dorota Kowalkowska

Pôsobí ako divadelná pedagogička, dramatička, kurátorka a kritička. Spolupracovala s viacerými poprednými poľskými divadlami a režisérmi (Divadlo Ochota, Dramatické divadlo vo Walbrzychu, divadlo Łaźnia Nowa a i.). V rokoch 2020 – 2022 bola vedúcou literárneho oddelenia v Národnom divadle vo Varšave, pracovala aj ako manažérka, koordinátorka vzdelávacích aktivít s dôrazom na deti a mládež. Od roku 2021 je umeleckou riaditeľkou medzinárodného festivalu pre deti a mládež KORCZAK DZISIAJ a od roku 2022 poverenou riaditeľkou pre programové záležitosti v Činohernom divadle vo Varšave. Je držiteľkou Ceny Haliny Machulskej za rozvíjanie publika a popularizáciu divadelnej pedagogiky v poľskom divadelníctve.

György Vidovszky

Absolvoval štúdium estetiky, maďarského a nemeckého jazyka a literatúry na Univerzite Loránda Eötvöse v Budapešti a postgraduálne štúdium divadelnej pedagogiky na Akadémii drámy a filmu v Budapešti. Aktuálne študuje na postgraduálnom štúdiu na univerzite v Dubline. Divadelný režisér a pedagóg z Budapešti už má na konte takmer 60 profesionálnych inscenácií v Maďarsku, Srbsku, Ukrajine, Rumunsku a Írsku a to primárne pre mladé a dospievajúce publikum. Od roku 2010 je členom správnej rady maďarského centra Assitej a zúčastňuje sa medzinárodných konferencií a kongresov. Je autorom alebo spoluautorom viacerých odborných publikácií so zameraním na divadlo mladých alebo súčasný film.

V4.

Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko

Top
close

Kontakt TTF

ivica.franekova@djp.sk
Ivica Franeková - výkonná riaditeľka
adriana.lizonova@djp.sk
Adriána Lizoňová – produkcia